Zapytanie ofertowe nr 6/2022

Dodano: 21 kwietnia 2022 / Autor: Centrum Kultury Czempiń

W związku z realizacją zadania pn. „Ekspansja działań Centrum Kultury Czempiń w zakresie edukacji kulturalnej i animacji przez rozwój kompetencji cyfrowych i doposażenie sprzętowe” Zamawiający zaprasza do składania ofert na: Zakup i dostawę cyfrowego aparatu fotograficznego, światłomierza, kamery sportowej, gimbala ręcznego, sprzętu oświetleniowego oraz akcesoriów.

Zapytanie ofertowe nr 6/2022

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu z III Osi Programu Operacyjnego Polska cyfrowa na lata 2014-2020 – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych”. W szczególności realizuje ono cel Stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym, pkt. 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” dotyczący realizacji projektu systemowego pt. Konwersja cyfrowa domów kultury na zadanie pn. „Ekspansja działań Centrum Kultury Czempiń w zakresie edukacji kulturalnej i animacji przez rozwój kompetencji cyfrowych i doposażenie sprzętowe”.

Wybór wykonawcy zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszego zapytania będzie dokonany zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną przez „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.

Pliki do pobrania