Puls Czempinia

Redaktor naczelny:
Katarzyna Hohorek

Wydawca:
Centrum Kultury Czempiń

Adres redakcji:
ul. Nowa 2, 64-020 Czempiń

Kontakt:
tel. 737 310 633
e-mail: miesiecznik.czempin@wp.pl

Skład i opracowanie graficzne:
Violetta Korbańska

Współpraca:
Urząd Gminy w Czempiniu
Sołectwa i Osiedla Gminy Czempiń
Organizacje pozarządowe
Biblioteka Publiczna w Czempiniu
Placówki oświatowe Gminy Czempiń

Druk:
Kolumb Krzysztof Jasiński
ul. Budowlana 15
41-100 Siemianowice Śląskie

Nakład:
1500 egzemplarzy

Logo Puls Czempinia

Warunki dostarczenia materiałów:

Materiały do gazety muszą być dostarczone w formie elektronicznej w wersji ostatecznej z załącznikami i wybranymi zdjęciami - jeśli takie są przewidziane (tekst w formacie .doc, zdjęcia cdr, jpg, pdf). Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów. Do każdego 5 miesiąca osoby/instytucje zgłaszają do Centrum Kultury informację o chęci zamieszczenia artykułu w gazecie, rezerwując tym samym miejsce. Rezerwacja nie jest równoznaczna z gwarancją umieszczenia w numerze. Termin dostarczania materiałów do gazety mija 15 każdego miesiąca.

Istnieje możliwość zamieszczenia reklamy. Warianty:

  • 1 moduł 95 mm szerokość x 89 mm wysokość - cena 25 zł z VAT
  • 2 moduły (pion) 95 mm szerokość x 178 mm wysokość - cena 50 zł z VAT
  • 2 moduły (poziom) 190 mm szerokość x 89 mm wysokość - cena 50 zł z VAT
  • 3 moduły 95 mm szerokość x 267 mm wysokość - cena 75 zł z VAT
  • 4 moduły 190 mm szerokość x 178 mm wysokość - cena 100 zł z VAT
  • 6 modułów 190 mm szerokość x 267 mm wysokość (cała strona) - cena 150 zł z VAT

Rabat 10% przysługuje przy wykupieniu na min. 3 miesiące i opłaceniu z góry tej samej reklamy, składającej się z min. 3 modułów.

Katarzyna Hohorek