O nas

Formalnie:

Centrum Kultury Czempiń utworzone Uchwałą nr XIX/173/2000  Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 20 grudnia 2000 roku

W Rejestrze Instytucji Kultury Gminy Czempiń nr 1

Działa na podstawie statutu nadanego Uchwałą nr XXXVII/331/21  Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 11 sierpnia 2021 roku

Osoba prawna z numerem REGON: 411416685

Zatrudnia 7 pracowników

 

Nieformalnie:

Zyskujemy przy bliższym poznaniu!