Doposażenie zespołu artystycznego „Orkiestra dęta Parada”

Centrum Kultury Czempiń zrealizowało projekt pt. „Doposażenie zespołu artystycznego „Orkiestra dęta Parada”. Operacja współfinansowana była ze środków Unii Europejskiej, w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” realizowanych w ramach projektów grantowych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Umowa o powierzenie grantu – nr LZW/PG/08/202/ZA – została podpisana 15 maja 2020 roku.

Doposażenie zespołu artystycznego „Orkiestra dęta Parada”

W ramach projektu wybrano dostawcę instrumentów oraz akcesoriów muzycznych dla orkiestry, podpisano z nim umowę. Instrumenty oraz akcesoria muzyczne zostały dostarczone do Centrum Kultury Czempiń w wyznaczonym terminie.

W ramach operacji zakupione zostały:

 • pulpity mocowane na instrumentach (tzw. lirki) wykorzystywane np. podczas marszu orkiestry
 • lirka trąbka duża, dwa dociski, mosiądz, na czarkę – 7 szt.
 • lirka na czarę puzon RMB, duża, dwa dociski, mosiądz – 3 szt.
 • lirka uniwersalna saksofon, wygięta RMB, duża, mosiądz, dwa dociski, długa – 5 szt.
 • lirka do klarnetu srebrna – 5 szt.
 • lirka na flet poprzeczny gewa – 5 szt.
 • lirka uniwersalna do sakshornu i tuby duża, dwa dociski, nikiel 330N, RMB – 5 szt.
 • pulpity na nuty – 25 szt.
 • pulpit orkiestrowy rozkładany – 1 szt.
 • talerze marszowe – 1 szt.
 • bęben marszowy – 1 szt.
 • werbel marszowy – 1 szt.
 • saksofon altowy ROY BENSON AS-202 – 2 szt.
 • saksofon tenorowy ROY BENSON BENSON TS-202 – 2 szt.
 • waltornia HR-212B ROY BENSON – 2 szt.
 • sakshorn altowy ROY BENSON AH-301 – 1 szt.
 • sakshorn tenorowy ROY BENSON TH-202 – 2 szt.
 • buława marszowa – 1 szt.
 • perkusja (Perkusja Drum-Set DC 1 biała, OXYGEN OX 109-WH i telerze PAISTE 101 BRASS Zestaw 14”/16'20') – 1 szt

Wyżej wymienione instrumenty i akcesoria muzyczne są średniej klasy, ale cenione wśród muzyków. Powyższy zakup pozwoli na podstawowe zaspokojenie potrzeb zespołu. Doposażenie orkiestry oraz koncert przyczyniły się do popularyzacji gry na instrumentach dętych. Jest to też szansa na powiększenie sekcji, wyjście naprzeciw rosnącym oczekiwaniom mieszkańców, oraz zwiększenie możliwości prowadzenia dodatkowych, bezpłatnych zajęć nauki gry na instrumentach dętych dla nowych, zainteresowanych rozwijaniem swoich umiejętności osób. Dzięki zakupowi instrumentów orkiestra zwiększy swój zasięg, będzie mogła przyjąć większą liczbę członków, co pozwoli na zwiększenie możliwości koncertowych w przestrzeni publicznej. Realizacja projektu w dłuższej perspektywie przyczyni się do zwiększenia liczby dostępnych form spędzania wolnego czasu przez mieszkańców gminy i aktywnego wypoczynku oraz pozwoli zwiększyć dostęp do lokalnej kultury oraz dziedzictwa.

Wszystkie zakupione w ramach operacji instrumenty oraz akcesoria zostały oznaczone za pomocą przezroczystych naklejek, zakupionych w ramach realizowanej operacji. Zawierały one informacje o tym, że zakup był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Znalazły się tam również loga Unii Europejskiej, Lider, LGD Lider Zielonej Wielkopolski, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Centrum Kultury Czempiń. Część instrumentów i akcesoriów muzycznych została przekazana i wypożyczona członkom orkiestry. Na potwierdzenie tych czynności podpisano protokoły przekazania. Pozostałe instrumenty i akcesoria znajdują się w siedzibie Centrum Kultury Czempiń i są udostępniane w miarę potrzeb współpracującym muzykom, biorącym udział w koncertach orkiestry lub/i zostaną przekazane nowym osobom, które wyrażą chęć dołączenia do zespołu.

W piękną, słoneczną sobotę 15 sierpnia o godz. 13.00 na ścieżce edukacyjno-przyrodniczej „W cieniu dębu” z instrumentów Orkiestry Dętej PARADA popłynęła muzyka patriotyczna i utwory rozrywkowe. Wydarzenie odbyło się pod dębem liczącym około 200 lat, który status pomnika zyskał w roku 1965. Koncert pt. „W cieniu dębu muzyko płyń” był jednym z wydarzeń obchodów setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej. Była to również okazja do zaprezentowania instrumentów i akcesoriów muzycznych, zakupionych w ramach projektu. Wydarzenie to pozwoliło na wykorzystanie lokalnych walorów przyrodniczych i wspierało możliwość wypoczynku na świeżym powietrzu. W koncercie uczestniczyli zarówno najmłodsi, jak i dorośli mieszkańcy gminy Czempiń. Z uwagi na obostrzenia związane z panującą pandemią, w koncercie bezpośrednio nie mogło uczestniczyć wielu mieszkańców oraz gości spoza gminy. Ci, którzy przyszli zobowiązani byli do zachowania dystansu przestrzennego. W związku z tymi ograniczeniami, zadbaliśmy o to, by wydarzenie było dostępne dla większej liczby zainteresowanych osób i zapewniliśmy transmisję na profilu Centrum Kultury Czempiń na Facebooku. Ponadto, jego nagranie jest również umieszczone na profilu Centrum na YT. Pozwoli to na szerszy dostęp do dokonań czempińskiej Orkiestry dętej PARADA, a także może przyczynić się do zwiększenia ruchu turystycznego mieszkańców zamieszkujących obszar LSR.

Ponadto, aby promować ochronę środowiska nagrana została kilkunastominutowa prelekcja poświęcona zmianom klimatu przygotowana przez Pana Janusza Łakomca, byłego dyrektora Zespołów Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. Została ona umieszczona na profilu Centrum Kultury Czempiń na portalu społecznościowym FB.

Projekt był realizowany do końca sierpnia 2020 roku.