Czempińskie Towarzystwo Śpiewacze Harfa

Jak wynika ze starych zapisów kronik oraz zachowanej dokumentacji ocalałej z pożogi wojen i zawirowań historycznych już w latach 1880-1904 w Czempiniu istniało Koło Śpiewackie założone przez ks. Franciszka Nowaka ówczesnego administratora parafii czempińskiej i p. Józefa Eckerta przy Towarzystwie Przemysłowym.

Czempińskie Towarzystwo Śpiewacze Harfa

W następstwie zmian pieczę nad Kołem Śpiewackim w Czempiniu przejął ks. Apolinary Tłoczyński znakomity muzyk i kompozytor - budowniczy Kościoła Farnego w Czempiniu. Po nagłej śmierci ks. A. Tłoczyńskiego parafię czempińską przejął ks. Infułat Karol Kiełczewski, który rejestruje Czempińskie Towarzystwo Śpiewacze w Związku Kół Śpiewaczych w Poznaniu 27.01.1909 r. W 1910 roku p. inż. Antoni Jezierski (przedsiębiorca) ufundował piękny sztandar, uchwalono statut, pieczęcie i oznaki. Kontynuatorem tych pięknych tradycji jest obecny chór "HARFA" liczący 34 osoby. W swym repertuarze chór wykonuje wiele utworów sakralnych i świeckich. Wydana w 2002 roku publikacja książkowa pt. "Tradycje Ruchu Śpiewaczego i Muzycznego w Czempiniu" pod redakcją Zbigniewa Lewandowicza jest podsumowaniem ponad 100-letniej działalności chórów i zespołów muzycznych na terenie miasta. Czempińskie Towarzystwo Śpiewacze "HARFA" posiada nowy sztandar, pieczęcie, stroje, odznaki oraz bogatą kronikę. Zarząd C.T.Ś. "HARFA" prowadzi bardzo ożywioną działalność kulturalną i tu należy nadmienić koleżeńskie spotkania z kościańską "LUTNIĄ" - śremskim "MONIUSZKO" - mosińską "CECYLIĄ" itp. Poza tym chór wyjeżdża na wcześniej przygotowane trasy po kraju, gdzie koncertuje i reprezentuje swój region czempiński.

Członkowie chóru spotykają się we wtorki i czwartki o 18:00 w sali spotkań CAS TLENOWNIA

Przez cały rok trwa nabór chętnych osób do śpiewania w chórze.

Dyrygent: Anna Rymaniak.