Zaproś nas do siebie!

Zaproś nas do siebie!

Zaproś nas do siebie! to całoroczny projekt Narodowego Centrum Kultury adresowany do zespołów domów, centrów i ośrodków kultury z całej Polski. Poprzez organizację szkoleń dla pracowników instytucji, spotkania online, wsparcie dla dyrekcji, wizyty studyjne w regionach, konsultacje z ekspertami i ekspertkami, grupowe zadania oraz udział w wydarzeniach organizowanych przez NCK chcemy wzmocnić i zainspirować instytucje w ich pracach nad ofertą programową. Zaproś nas do siebie! nie tylko podnosi kompetencje, poszerza perspektywę, ale też służy wymianie doświadczeń i nawiązywaniu relacji.

Cieszymy się ogromnie, że w tym roku i nasz zespół może wyruszyć w tę przygodę, podczas której będziemy proacować nad rozwojem kompetencji oraz kreowaniem naszej oferty programowej.

Instytucje, które biorą udział w Zaproś nas do siebie otrzymują od Narodowego Centrum Kultury wsparcie w zakresie: 

  • wzmocnienia kompetencji pracowników instytucji kultury w obszarze komunikacji i pracy w zespole,
  • wzmocnienie kompetencji dyrektorów instytucji w zakresie zarządzania i budowania zespołu,
  • programowania i rozwoju oferty programowej instytucji na 2024 rok, opartej na tożsamości lokalnej i współpracy z mieszkańcami.