Akrobatyka

Na zajęciach akrobatycznych dzieci pod okiem instruktorki, tancerki Teatru Wielkiego w Poznaniu, wykonują wszystko, co jest związane z szeroko pojętą akrobatyką tj; fikołki, stania na rękach, szpagaty, salta, a dodatkowo piramidy oraz podnoszenia.

Terminy zajęć:

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu.

Poniedziałek, godz. 16.30 - 17.30.

Instruktor: Daria Ozga

Miejsce: CAS Tlenownia, sala wielofunkcyjna (parter).

Odpłatność: 160 zł za miesiąc /przy 4 zajęciach w m-cu/

Obowiązują zapisy.