Warsztaty LEGO

Terminy zajęć:

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w dwóch grupach:

Piątek, godz. 15.30 - 16.45

Piątek, godz. 17.15 - 18.30

Instruktor: Szymon Fenikowski

Miejsce: CAS Tlenownia, sala do zajęć ruchowych (II piętro).

Odpłatność: 80 zł za miesiąc /przy 4 zajęciach w m-cu/

Obowiązują zapisy.