Miesięcznik Puls

Miesięcznik PULS Czempinia to lokalne czasopismo, ukazujące się w nakładzie 1200 egzemplarzy, którego Redaktorem Naczelnym jest Katarzyna Hohorek.

Treści dotyczące życia społecznego, kulturalnego, wydarzeń, itp. na terenie Gminy Czempiń tworzone są we współpracy z Urzędem Gminy w Czempiniu, Centrum Kultury Czempiń, Biblioteką Publiczną w Czempiniu, sołectwami i osiedlami Gminy Czempiń, organizacjami pozarządowymi, placówkami oświatowymi, a także osobami prywatnymi.