Zapytanie ofertowe nr 1/2022

Dodano: 21 marca 2022 / Autor: Centrum Kultury Czempiń

W związku z realizacją zadania pn. „Ekspansja działań Centrum Kultury Czempiń w zakresie edukacji kulturalnej i animacji przez rozwój kompetencji cyfrowych i doposażenie sprzętowe” Zamawiający zaprasza do składania ofert na: Zakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz z akcesoriami.

Zapytanie ofertowe nr 1/2022

Postępowanie zostało unieważnione, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta.

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu z III Osi Programu Operacyjnego Polska cyfrowa na lata 2014-2020 – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych”. W szczególności realizuje ono cel Stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym, pkt. 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” dotyczący realizacji projektu systemowego pt. Konwersja cyfrowa domów kultury na zadanie pn. „Ekspansja działań Centrum Kultury Czempiń w zakresie edukacji kulturalnej i animacji przez rozwój kompetencji cyfrowych i doposażenie sprzętowe”.

Wybór wykonawcy zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszego zapytania będzie dokonany zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną przez „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.

Szczegółowe Zapytanie ofertowe oraz załączniki do niego znajdują sie poniżej.

Zamówienie nie zostało udzielone, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta.

 

Pliki do pobrania