Konwersja cyfrowa domów kultury

Cyfryzacja Centrum Kultury Czempiń!

Konwersja cyfrowa domów kultury

Centrum Kultury Czempiń otrzymało z Narodowego Centrum Kultury w Warszawie dotację w wysokości 102 200,00 zł. Środki pochodzą z programu "Konwersja cyfrowa domów kultury" i zostaną przeznaczone na realizację zadania pt. "Ekspansja działań Centrum Kultury Czempiń w zakresie edukacji kulturalnej i animacji przez rozwój kompetencji cyfrowych i doposażenie sprzętowe.".

Celem projektu jest wyposażenie Centrum Kultury Czempiń w kompetencje i umiejętności niezbędne do prowadzenia i rozwijania działań w zakresie edukacji kulturalnej i animowania działań kulturalnych w społeczności lokalnej przez szkolenia i doposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia tych działań online i w sposób cyfrowy. Działania w projekcie zakładają udział pracowników i współpracowników Centrum w bezpłatnych szkoleniach oferowanych przez Operatora, skorzystaniu z doradztwa tutora cyfrowego, doposażeniu domu kultury w sprzęt i oprogramowanie niezbędne do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych oraz szkolenia organizowane przez CKCz. Zakupione wyposażenie i szkolenia oraz przeniesienie CKCz do nowej siedziby z szybkim i stabilnym łączem internetowym pozwolą nam na przygotowywanie i publikowanie dobrych jakościowo materiałów. Będziemy bardziej mobilni, co pozwoli nam prowadzić projekty online i w sposób cyfrowy we współpracy z różnymi organizacjami i podmiotami.

Nowy sprzęt i zdobyta wiedza pozwolą tworzyć nową jakość. Będziemy sprawnie wykorzystywali sprzęt do tworzenia nagrań audio i wideo, streamingów. Poprawimy jakość przygotowywanych do publikacji online treści. Będziemy mieli kompetencje merytoryczne i techniczne do prowadzenia zajęć online.

Funkcjonowanie pracowni animacji cyfrowej pozwoli działać bardziej interdyscyplinarnie, wprowadzając elementy nowych technologii do innych działań edukacyjnych. Efekty twórcze pracowni będziemy wykorzystywać nie tylko jako dzieła same w sobie, ale także jako scenografię, narzędzia promocji i animowania społeczności lokalnej.

Szkolenia wpłyną na profesjonalizację i poszerzenie oferty podejmowanych działań. Będziemy działać bardziej mobilnie, nauczymy się wykorzystywać wyposażenie do tworzenia różnorodnej oferty. Stworzymy mobilne studio nagrań audycji, słuchowisk i reportaży.

Szkolenia pozwolą nam lepiej diagnozować potrzeby odbiorców oraz włączać ich w realizację planowanych działań, analizować posiadane zasoby i ich wykorzystanie do tworzenia wirtualnej oferty.