Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Centrum Kultury w Czempiniu 

Centrum Kultury Czempiń w Czempiniu  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.ck.kulturaczempin.pl/

 • Data publikacji strony internetowej: 2022-02-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-02-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • nie wszystkie zamieszczane fotorelacje mają do każdego zdjęcia tekst alternatywny, a jedynie zbiorczą informację jakiej tematyki dotyczą fotografie,
 • linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych,
 • część dokumentów jest dostępna tylko w jednym w formacie,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2022-02-01
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-27

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiszowe służące do przemieszczania się po elementach strony

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

zmiana wielkości czcionki,
zmiana kontrastu.

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą standardowych skrótów klawiszy
TAB, SHIFT+TAB, ENTER.

[CTRL] -u uruchamia zaawansowany panel umożłiwiający:
- nawigację klawiaturą
- odczytywanie głosowe tekstów
- zmianę kontrastu
- podświetlenie linków
- powiększenie tekstu
- zwiększenie odstępów
- zmianę fontów na przyjazne dysflektyka
- powiększenie kursora
- nawigację po stronie po nagłówkach

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony. Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:
Firefox, Chrome, Internet Explorer:
[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok
[CTRL] oraz [0] aby przywrócić pierwotny widok

W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności.

Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają wszelkich starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności. Dokładamy wszelkich starań by zdjęcia zawarte w serwisie posiadały zdefiniowane alternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Katarzyna Wieczorek  .
 • E-mail: kwieczorek@kulturaczempin.pl
 • Telefon: +48 737 308 636

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Urząd Gminy w Czempiniu
 • Adres: 64-020 Czempiń, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 25 
 • E-mail: urzad@ug.czempin.pl
 • Telefon: tel. (61) 28 26 703, (61) 28 26 719

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Centrum Kultury Czempiń stara się dostosować swoją działalność do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami. Poniżej znajdą Państwo opis dostępności budynku oraz ramowy opis dostępności wydarzeń, które organizujemy.

Nasza siedziba znajduje się w centrum miasta, w budynku Centrum Aktywizacji Społecznej Tlenownia przy ulicy Nowej 2 w Czempiniu. Można do nas dojechać samochodem. W przypadku podróży taksówką lub własnym samochodem, można zatrzymać się i zaparkować przed budynkiem – 5 miejsc dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – lub z tyłu – 37 miejsc parkingowych.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA – BUDYNEK

W godzinach pracy nasz budynek jest otwarty. Do budynku można dostać się z poziomu ulicy.

Wejście do budynku jest dwuskrzydłowe. Na co dzień otwieramy tylko jedno skrzydło, ale w razie konieczności możemy otworzyć oba. Z wiatrołapu na korytarz można dostać się przez kolejne drzwi, również dwuskrzydłowe, które możemy otworzyć.

Z korytarza z przodu budynku możecie się Państwo dostać do toalet zlokalizowanych po lewej stronie, z których jedna jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami (szerokie drzwi, duża przestrzeń, brak możliwości przywoływania pomocy, przy ścianach przy umywalce oraz toalecie są zamontowane poręcze).

Kolejne drzwi prowadzą na korytarz, z którego można wejść do pomieszczeń biurowych Centrum Kultury Czempiń, do sali spotkań, kuchni, garderoby, na tył sali wielofunkcyjnej oraz przejść do pasażu, w którym znajduje się między innymi pracownia ceramiczna. Za kolejnymi, dwuskrzydłowymi drzwiami znajduje się sala wielofunkcyjna na 150 osób z zapleczem sanitarnym, w tym kolejną toaletą dla osób z niepełnosprawnościami (szerokie drzwi, duża przestrzeń, brak możliwości przywoływania pomocy, przy ścianach przy umywalce oraz toalecie są zamontowane poręcze). Do sali wielofunkcyjnej można się również dostać z poziomu ulicy, z parkingu zlokalizowanego z tyłu budynku. Na korytarz przed salą prowadzą dwuskrzydłowe drzwi (na co otwarta jest jedna ich część, ale w razie potrzeby można otworzyć drugie).

Z korytarza na przedzie budynku można przejść kolejnymi drzwiami na klatkę schodową oraz do widny. Winda ma oznaczenia w alfabecie Braille’a. Pracownia plastyczna oraz sala do zajęć ruchowych, w których prowadzimy zajęcia i warsztaty znajdują się na drugim piętrze budynku.

Wychodząc z widny kierujemy się na lewo. Tam, przechodzi się poprzez drzwi na korytarz wewnętrzny, z którego po prawej stronie wchodzi się przez przeszkolone drzwi jednoskrzydłowe do pracowni plastycznej, na wprost do toalet a dalej po prawej stronie przez pełne, jednoskrzydłowe drzwi do sali przeznaczonej na zajęcia ruchowe.

DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKU

Wejście do budynku znajduje się z poziomu drogi. Wejście do budynku jest dwuskrzydłowe. Na co dzień otwieramy tylko jedno skrzydło, ale w razie konieczności możemy otworzyć oba. Z wiatrołapu na korytarz można dostać się przez kolejne drzwi, również dwuskrzydłowe, które możemy otworzyć.

Na ścianie po lewej stronie zamontowana jest tablica z tyflografiką, która zawiera informacje w alfabecie Braille’a na temat rozkładu pomieszczeń znajdujących się w budynku. Niestety, na drzwiach do poszczególnych części obiektu oraz pomieszczeń nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani druku kontrastowym.

Z korytarza z przodu budynku możecie się Państwo dostać do toalet zlokalizowanych po lewej stronie, z których jedna jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami (szerokie drzwi, duża przestrzeń, brak możliwości przywoływania pomocy, przy ścianach przy umywalce oraz toalecie są zamontowane poręcze).

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 

DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB GŁUCHYCH ORAZ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHU

W budynku nie ma zainstalowanych pętli indukcyjnych.

DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHU

Poruszanie się po budynku może wymagać pomocy asystenta, na przykład przy otwieraniu ciężkich drzwi. Wejście do budynku znajduje się na poziomie ulicy. W budynku znajdują się toalety przystosowane do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach (szerokie drzwi, przestronne pomieszczenie, poręcze na ścianach).

Na piętra można wjechać windą.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA – WYDARZENIA

DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB GŁUCHYCH ORAZ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHU

Wydarzenia organizowane przez CK Czempiń nie są obecnie dostępne dla osób z niepełnosprawnością słuchu. Jesteśmy na początku drogi, aby przygotować dla Państwa ofertę uwzględniającą Państwa potrzeby. Informacje na temat dostępności poszczególnych wydarzeń będą ogłaszane wraz z promocją danego wydarzenia.

DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKU

Staramy się otwierać organizowane przez nas wydarzenia dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Tu również jesteśmy na początku drogi – opracowujemy ofertę edukacyjną i animacyjną, uwzględniającą Państwa potrzeby. O formie dostępności będziemy informować szczegółowo przy okazji rezerwacji udziału.

DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHU

Wydarzenia organizowane w siedzibie Centrum Kultury Czempiń w budynku CAS Tlenownia są dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchu.

 1. Do sali wielofunkcyjnej, na której najczęściej odbywają się koncerty, spotkania, pokazy filmów itp. można się dostać z poziomu ulicy, z parkingu zlokalizowanego z tyłu budynku. Na korytarz przed salą prowadzą dwuskrzydłowe drzwi (na co otwarta jest jedna ich część, ale w razie potrzeby można otworzyć drugie). Przy sali są toalety, w tym jedna dla osób z niepełnosprawnościami (szerokie drzwi, duża przestrzeń, brak możliwości przywoływania pomocy, przy ścianach przy umywalce oraz toalecie są zamontowane poręcze). Bezpośrednio na salę wchodzi się przez dwoje, dwuskrzydłowych drzwi – w tylnej części i przedniej. Sala jest jednopoziomowa.
 2. Do sali wielofunkcyjnej można się również dostać wchodząc od frontu budynku przed dwuskrzydłowe drzwi (na co dzień odblokowane jedno skrzydło), następnie kolejne na hol i jeszcze jedne na korytarz główny. Po przejściu przez cały korytarz docieramy do kolejnych dwuskrzydłowych drzwi, za którymi znajduje się hol przed salą wielofunkcyjną.
 3. Do innych pomieszczeń, w których odbywają się wydarzenia, zajęcia i spotkania można się dostać bezpośrednio z parteru lub skorzystać z widny, zlokalizowanej z przodu budynku. Z korytarza prowadzą do niej drzwi, prowadzące na klatkę schodową i do wejścia windy.
 4. Niektóre organizowane przez nas wydarzenia, szczególnie dla większej liczby osób (ponad 150), odbywają w miejscach poza siedzibą CK Czempiń. Staramy się wybierać takie miejsca, by jak najwięcej osób z niepełnosprawnością ruchu i poruszających się na wózkach mogło wziąć w nich udział. Informujemy o tym szczegółowo w materiałach promocyjnych.