Pracownia plastyczna dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Warsztaty plastyczne dostosowane są do potrzeb i możliwości danej grupy wiekowej.

Grupa najmłodsza - edukacja artystyczna opiera się głównie na działaniach mających charakter  zabawowy. Dzieci kreują swoją wyobraźnię komponując przestrzenne obiekty - kukiełki, pojazdy, maski itp. Poznają różne techniki plastyczne, tworzą prace dwuwymiarowe i przestrzenne z użyciem najróżniejszych materiałów. W przystępny sposób zaznajamiają się z podstawowymi terminami plastycznymi.

Grupa starsza i dorośli - charakter pracy bardziej zaawansowany. Uczestnicy poznają: rysunek warsztatowy, malarstwo, proste techniki graficzne i rzeźbiarskie. Praca w oparciu o elementy natury i  wyobraźni. Zapoznanie  się z podstawowymi terminami  plastycznymi  i zagadnieniami z historii sztuki.

Terminy zajęć:

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu.

Środa, godz. 16.00 - 17.30 - grupa dzieci młodszych.

Środa, godz. 17.45 - 19.15 - grupa dzieci starszych.

Czwartek, godz. 18.00 - 20.00 - grupa dla młodzieży i dorosłych.

Instruktor: Violetta Korbańska.

Miejsce: CAS Tlenownia, pracownia plastyczna (II piętro).

Odpłatność: 60 zł za miesiąc.

Obowiązują zapisy.